Borlänge Taxi Service AB
Box 53
781 21 Borlänge

Växel: 0243-131 00
Fax: 023-689 29

E-post: info@borlangetaxi.se
OBS! Skall du beställa en taxi ring 0243-13100.

Kontoret
Besöksadress: Svetsgränd 8

Telefon: 0243-15650