Borlänge Taxi

– en del av Sverigetaxi

 

 

Bäste kund!

Dalarnas taxiverksamhet finns till största delen samlad i det gemensamma länsbolaget Taxi Dalarna AB som
nu satsar och rustar stort inför framtiden.

Taxi Dalarna AB – som består av 12 lokala taxibolag (bland annat Borlänge Taxi) – har gått in som delägare i det landsomfattande affärskonceptet Sverigetaxi.

För Dalarnas del innebär den nya etableringen att länets samtliga 15 kommuner kommer att kunna servas av Sverigetaxi med de cirka 70 bilar taxibolagen idag tillsammans förfogar över. Successivt kommer alla taxibilar i Dalarna som är anslutna till Sverigetaxi att stripas om i konceptets färger vitt eller silver och få de speciella blågula Sverigetaxi-logotyperna på motorhuv och sidor, samt den karaktäristiska takskylten. Inom en snar framtid hoppas vi ha utökat antalet Sverigetaxibilar till cirka 100.

Det här kommer att göra det enklare för kunderna på många sätt – och vi täcker in alla kommuner.
Inte minst vid större arrangemang kan vi nu samla våra resurser till den aktuella orten – till exempel vid Rättviks marknad, Peace & Love i Borlänge, Vasaloppet i Mora eller Melodifestivalen i Leksand – och ge en taxiservice som tidigare inte var möjlig.

Eftersom Sverigetaxi finns på cirka 50 orter över hela landet förenklas nu också resandet in till och ut ur Dalarna, för till exempel affärsresenärerna. Kunden blir mött av samma ”logotype” var helst han eller hon befinner sig i landet. Och Sverigetaxis igenkänningsfaktor gör resandet enklare. I Sverigetaxi-konceptet ingår även Flygtaxi och Taxi till tåget, så nu kan vi verkligen ge alla våra kunder full service i hela Dalarna.

Vid årsskiftet ska hela omvandlingen vara genomförd och dalfolket behöver i princip bara lägga ett enda telefonnummer på minnet: 0775-50 50 50! Men eftersom det kan vara marknadsföringsmässigt svårt att etablera nya telefonnummer kommer även de välkända lokala numren finnas kvar.

Dessutom kan Sverigetaxi nås i hela landet via det gemensamma numret 0771-999 999. Ring och säg vilken ort det gäller så blir du kopplad till rätt beställningscentral!

Tillsammans med resten av Sverigetaxi i Dalarna ser vi fram emot att få fortsätta erbjuda vår service till er!

 

 

 

 

 

 

/Borlänge Taxi

Kontaktinformation:
Bengt-Åke Johansson

info@borlangetaxi.se